bütçenin işlevsel sınıflandırması

bütçenin işlevsel sınıflandırması İng. functional classification of budget, functional distribution of budget

Bütçe harcamalarının eğitim, sağlık gibi alanlara dağılımını gösteren bütçe sınıflandırması. krş. işlevsel bütçe, bütçenin ekonomik sınıflandırması


bütçenin işlevsel sınıflandırması için benzer kelimeler


bütçenin işlevsel sınıflandırması, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 't', 'ç', 'e', 'n', 'i', 'n', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', 's', 'e', 'l', ' ', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'f', 'l', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
bütçenin işlevsel sınıflandırması kelimesinin tersten yazılışı ısamrıdnalfınıs lesvelşi nineçtüb diziliminde gösterilir.