analitik bütçe sınıflandırması

analitik bütçe sınıflandırması İng. analytical budget classification, analytical budget code system

Program sorumlularının saptanmasına, bütçede işlevsel sınıflandırmaya ve uluslararası karşılaştırmaya olanak veren, ölçmeye ve çözümlemeye elverişli istatistiki veriler üretmeyi kolaylaştıran bütçe kodlaması. Bu sistem, Türkiye’de 2002 yılında bazı kurumlarda pilot olarak uygulanmaya başlanmış, 2003 mali yılında konsolide bütçe kapsamındaki tüm kuruluşlara yaygınlaştırılmıştır.


analitik bütçe sınıflandırması için benzer kelimeler


analitik bütçe sınıflandırması, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', ' ', 'b', 'ü', 't', 'ç', 'e', ' ', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'f', 'l', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
analitik bütçe sınıflandırması kelimesinin tersten yazılışı ısamrıdnalfınıs eçtüb kitilana diziliminde gösterilir.