işlevsel harcama sınıflandırması

işlevsel harcama sınıflandırması İng. functional expense classification

İşletmenin işlevsel harcamalarının türlerine göre sınıflandırılması.


işlevsel harcama sınıflandırması için benzer kelimeler


işlevsel harcama sınıflandırması, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', 's', 'e', 'l', ' ', 'h', 'a', 'r', 'c', 'a', 'm', 'a', ' ', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'f', 'l', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
işlevsel harcama sınıflandırması kelimesinin tersten yazılışı ısamrıdnalfınıs amacrah lesvelşi diziliminde gösterilir.