işleyimsel özeksizleştirim

işleyimsel özeksizleştirim İng. industrial decentralization

İşleyim kuruluşlarının ancak anakentler dışında kurulmasını olurlayarak, anakentlerin daha çok büyümesini önlemeyi amaçlayan kentbilim yöntemi. bk. özeksizleştirim.


işleyimsel özeksizleştirim için benzer kelimeler


işleyimsel özeksizleştirim, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'y', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'k', 's', 'i', 'z', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
işleyimsel özeksizleştirim kelimesinin tersten yazılışı miritşelziskezö lesmiyelşi diziliminde gösterilir.