özeksizleştirim

özeksizleştirim İng. décentralisation

1. Nüfusun, işleyim ve tecim, etlkinliklerinin, ekin kuruluşlarının, yığılmış bulundukları özeğin dışında yerleşmelerini amaçlayan ve bunu özendiren dizgeli yönelti. bk. işleyimsel özeksizleştirim. 2. Kişilerin, bir kentin özeğinden çevresindeki kesimlere ya da yörekentlere göçüp yerleşmeleri.


özeksizleştirim için benzer kelimeler


özeksizleştirim, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'k', 's', 'i', 'z', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
özeksizleştirim kelimesinin tersten yazılışı miritşelziskezö diziliminde gösterilir.