isme yazılı hisse senedi

isme yazılı hisse senedi İng. registered stock

Üzerinde sahip olanın isminin yazılı olduğu ve şirket pay defterine kaydedildiği, ciro edilmesi durumunda çıkaranın şirketin pay defterine işlenip onaylanması gereken hisse senedi.


isme yazılı hisse senedi için benzer kelimeler


isme yazılı hisse senedi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'm', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'h', 'i', 's', 's', 'e', ' ', 's', 'e', 'n', 'e', 'd', 'i', şeklindedir.
isme yazılı hisse senedi kelimesinin tersten yazılışı idenes essih ılızay emsi diziliminde gösterilir.