isomorfizm

isomorfizm İng. isomorphism

Aynı kristal yapıya sahip olan maddeler.Bu tür maddeler diğerinin kristallenmesini tetikler ve katı çözeltiler oluşturabilirler.


isomorfizm, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'o', 'm', 'o', 'r', 'f', 'i', 'z', 'm', şeklindedir.
isomorfizm kelimesinin tersten yazılışı mzifromosi diziliminde gösterilir.