ıstampa

ıstampa İt. stampa

a. (ısta'mpa) 1. Ağaç, metal vb. üzerine oyulduktan sonra bir yere basılan biçim. 2. Bu tür biçim veya resimleri basmaya yarayan kalıp, damga, mühür. 3. İçinde, mühür, damga vb.ni mürekkeplemeye yarayan çuha bulunan kutu: “Sol elinin başparmağını ıstampada mürekkepleyip pulun üstüne bastırdılar.” -N. Cumalı.


ıstampa için benzer kelimeler


ıstampa, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 't', 'a', 'm', 'p', 'a', şeklindedir.
ıstampa kelimesinin tersten yazılışı apmatsı diziliminde gösterilir.