ıstampa resim

ıstampa resim, -smi

a. Ağaç, bakır vb. yüzeylere oyulan ve tuvale basılan resim sanatı.


ıstampa resim için benzer kelimeler


ıstampa resim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 't', 'a', 'm', 'p', 'a', ' ', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
ıstampa resim kelimesinin tersten yazılışı miser apmatsı diziliminde gösterilir.