atlanmış resim

atlanmış resim İng. skip-frame, drop frame

Sinema Atlamalı basımda, atlanmış yani basıma aktarılmamış resim; yinelenmiş resmin karşıtı.


atlanmış resim için benzer kelimeler


atlanmış resim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'l', 'a', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
atlanmış resim kelimesinin tersten yazılışı miser şımnalta diziliminde gösterilir.