resim urmak, (resim komak)

resim urmak, (resim komak)

Resmetmek, şekil çizmek, nakşetmek.


resim urmak, (resim komak) için benzer kelimeler


resim urmak, (resim komak), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', 'k', 'o', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
resim urmak, (resim komak) kelimesinin tersten yazılışı )kamok miser( ,kamru miser diziliminde gösterilir.