bileşik resim

bileşik resim İng. composite picture

TV. Birden çok kaynaktan gelen resim imlerinden oluşan tam resim imi.


bileşik resim için benzer kelimeler


bileşik resim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
bileşik resim kelimesinin tersten yazılışı miser kişelib diziliminde gösterilir.