alçı kazıma resim

alçı kazıma resim Alm. Gipsgraffito

(Resim) (İtal. : sgraffiare = kazıma) Alçı üzerine yapılan kazıma resim. a. bk. kazıma resim.


alçı kazıma resim için benzer kelimeler


alçı kazıma resim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'z', 'ı', 'm', 'a', ' ', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
alçı kazıma resim kelimesinin tersten yazılışı miser amızak ıçla diziliminde gösterilir.