istasyon

istasyon Fr. station

a. 1. Tren, metro durağı: “Hep birlikte ilk istasyonda inerek karakola gitmişlerdi.” -Ç. Altan. 2. Araştırma kuruluşu: Meteoroloji istasyonu. Tohum ıslah istasyonu. 3. Satış, bakım, aşı vb. işler yapılan kuruluş veya yer: Trafik muayene istasyonu. Aşı istasyonu.


İstasyon

Samsun ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


istasyon için benzer kelimeler


istasyon, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
istasyon kelimesinin tersten yazılışı noysatsi diziliminde gösterilir.