istatistiksel özellikler

istatistiksel özellikler İng. statistical properties

istatistiksel özellikler için benzer kelimeler


istatistiksel özellikler, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'a', 't', 'i', 's', 't', 'i', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'l', 'i', 'k', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
istatistiksel özellikler kelimesinin tersten yazılışı relkillezö leskitsitatsi diziliminde gösterilir.