istatistiksel yordamlar

istatistiksel yordamlar İng. statistical procedures

istatistiksel yordamlar için benzer kelimeler


istatistiksel yordamlar, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'a', 't', 'i', 's', 't', 'i', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'y', 'o', 'r', 'd', 'a', 'm', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
istatistiksel yordamlar kelimesinin tersten yazılışı ralmadroy leskitsitatsi diziliminde gösterilir.