isteksizlik

isteksizlik, -ği

a. İsteksiz olma durumu: “Eskisi gibi çalışmaktan zevk almıyordu. İçinde anlaşılmaz bir isteksizlik vardı.” -R. N. Güntekin.


isteksizlik Fr. Anépithymie
isteksizlik Fr. Dysorexie
isteksizlik Fr. inappétence, anorexie
isteksizlik Fr. Anorexie
isteksizlik İng. reluctance

Bir konuşu ya da görüşmede kendisine soru yöneltilen kişilerin ilgilerinin yeterince çekilmediği ya da güdülenmedikleri durumlarda içine düştükleri gönülsüzlük durumu.


isteksizlik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'k', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
isteksizlik kelimesinin tersten yazılışı kilzisketsi diziliminde gösterilir.