istemsizlik

istemsizlik, -ği

a. İstemsiz olma durumu.


istemsizlik Fr. Abulie
istemsizlik Fr. Anorexie
istemsizlik Fr. Asitie

istemsizlik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'm', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
istemsizlik kelimesinin tersten yazılışı kilzismetsi diziliminde gösterilir.