istençsiz

istençsiz

sf. fel. ve ruh b. Yapılması istenmediği hâlde yapılan (davranış), istenç dışı, irade dışı, iradesiz, gayriiradi.


istençsiz İng. involuntary

Yapılması istenmediği halde yapılan (davranış).


istençsiz, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'n', 'ç', 's', 'i', 'z', şeklindedir.
istençsiz kelimesinin tersten yazılışı zisçnetsi diziliminde gösterilir.