ister

ister

a. 1. Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum. 2. bağ. Cümledeki görevleri aynı olan kelimelerin ayrı ayrı her birinin başına getirilerek herhangi birinin onanmasında sakınca olmadığını anlatan bir söz: İster gitsin ister kalsın.


ister

îcâb (karş. önerme, öneri).


ister İng. requisite

Bir durum, koşul ya da bağlamın gerekli öğelerinden her biri.


ister için benzer kelimeler


ister, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
ister kelimesinin tersten yazılışı retsi diziliminde gösterilir.