istidaname

istidaname Ar. istid¤¥¢ + Far. n¥me

a. (istida:na:me) esk. Resmî bir makama yazılan dilekçe yazısı.


istidaname, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'i', 'd', 'a', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
istidaname kelimesinin tersten yazılışı emanaditsi diziliminde gösterilir.