istifaname

istifaname Ar. isti¤f¥ + Far. n¥me

a. (istifa:na:me) esk. Bir görevden kendi isteğiyle ayrıldığını belirten dilekçe: “İstifanameyi okuyanın yüreği parça parça olurdu.” -Y. Kemal.


istifaname, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'i', 'f', 'a', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
istifaname kelimesinin tersten yazılışı emanafitsi diziliminde gösterilir.