istikrar çözümlemesi

istikrar çözümlemesi İng. stabilization analysis, stability analysis

Bir iktisadi sistemde değişkenler denge durumlarından saptığında, bunların zaman içinde eski dengelerine yönelmelerinin ya da bu noktalardan uzaklaşmalarının çözümlenmesi.


istikrar çözümlemesi için benzer kelimeler


istikrar çözümlemesi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'i', 'k', 'r', 'a', 'r', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
istikrar çözümlemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelmüzöç rarkitsi diziliminde gösterilir.