istila

istila Ar. ist³l¥¢

a. (istila:, l ince okunur) 1. Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirme: “İstanbul'a geldiğim zaman Habeşistan istilası başlamak üzereydi.” -H. E. Adıvar. 2. Yayılma, kaplama, sarma, bürüme.


istila için benzer kelimeler


istila, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'i', 'l', 'a', şeklindedir.
istila kelimesinin tersten yazılışı alitsi diziliminde gösterilir.