istim üstünde olmak

istim üstünde olmak

1) buharla işleyen araçlar kalkmaya hazır duruma gelmek: “Gemi istim üstünde, kalkması yakın. Demir almak için süvari bekleniyordu.” -Z. Selimoğlu. 2) mec. hemen gidecek durumda bulunmak.


istim üstünde olmak için benzer kelimeler


istim üstünde olmak, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'i', 'm', ' ', 'ü', 's', 't', 'ü', 'n', 'd', 'e', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
istim üstünde olmak kelimesinin tersten yazılışı kamlo ednütsü mitsi diziliminde gösterilir.