istmus tuba uterina

istmus tuba uterina İng. isthmus tubae uterinae

anat. Yumurta kanalının ampulla tubae'den sonra gösterdiği daralma.


istmus tuba uterina için benzer kelimeler


istmus tuba uterina, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'm', 'u', 's', ' ', 't', 'u', 'b', 'a', ' ', 'u', 't', 'e', 'r', 'i', 'n', 'a', şeklindedir.
istmus tuba uterina kelimesinin tersten yazılışı aniretu abut sumtsi diziliminde gösterilir.