izinli ilk baskı

izinli ilk baskı İng. first autohrized edition

İyesinin izni alınarak yapılmış olan ilk baskı.


izinli ilk baskı için benzer kelimeler


izinli ilk baskı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'i', 'n', 'l', 'i', ' ', 'i', 'l', 'k', ' ', 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', şeklindedir.
izinli ilk baskı kelimesinin tersten yazılışı ıksab kli ilnizi diziliminde gösterilir.