ilk giren-ilk çıkan

ilk giren-ilk çıkan İng. first in first out

İlk satın alınan malın, ilk gerecin ilk kez satıldığı ya da kullanıldığına ilişkin genel bir tecim varsayımı.


ilk giren-ilk çıkan için benzer kelimeler


ilk giren-ilk çıkan, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'k', ' ', 'g', 'i', 'r', 'e', 'n', '-', 'i', 'l', 'k', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
ilk giren-ilk çıkan kelimesinin tersten yazılışı nakıç kli-nerig kli diziliminde gösterilir.