izleme uzaklığı

izleme uzaklığı İng. viewing distance

Sinema 1. Görüntülüğün boyuna göre, en öndeki ve en arkadaki sıraların ne kadar uzakta yer alması gerektiğini belirleyen ölçün. TV. 2. Görüntülüğün boyuna göre almaca en yakın izleyicinin bulunması gereken nokta. (Bu nokta genellikle resim eninin 5-7 katıdır).


izleme uzaklığı için benzer kelimeler


izleme uzaklığı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'u', 'z', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
izleme uzaklığı kelimesinin tersten yazılışı ığılkazu emelzi diziliminde gösterilir.