izlenimci

izlenimci

sf. 1. İzlenimcilik yanlısı olan (sanat veya sanatçı), empresyonist. 2. Kesin bir doğruluğu olmayıp duyumlara, izlenime dayanan.


izlenimci için benzer kelimeler


izlenimci, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'i', 'm', 'c', 'i', şeklindedir.
izlenimci kelimesinin tersten yazılışı icminelzi diziliminde gösterilir.