izlenimci tiyatro

izlenimci tiyatro İng. impressionistic theatre

1896 bildirisi ile doğalcılığa karşı çıkmış bir akım. Çoğu kez simgeci tiyatro ile çakışır. «Maddeyi bırakın, ruhu verin» sloganı ile ortaya çıkan bu akımın yazarları yapısalcı sahne anlayışını başlatmışlardır. Plastik sahne anlayışı, biçemieme (stilizasyon), bütünü simgelerle verme ve iç eylemi onu plana alma özellikleri bu akımın temel nitelikleri arasına girer.


izlenimci tiyatro

bk. empresyonist tiyatro.


izlenimci tiyatro için benzer kelimeler


izlenimci tiyatro, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'i', 'm', 'c', 'i', ' ', 't', 'i', 'y', 'a', 't', 'r', 'o', şeklindedir.
izlenimci tiyatro kelimesinin tersten yazılışı ortayit icminelzi diziliminde gösterilir.