jakson tutargası

jakson tutargası Fr. Jacksonnienne (épilepsie), Bravais- Jacksonnienne (épilepsie). Syn. épilepsie Jacksonienne ou épilepsie corticale partielle

jakson tutargası için benzer kelimeler


jakson tutargası, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, j harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'j', 'a', 'k', 's', 'o', 'n', ' ', 't', 'u', 't', 'a', 'r', 'g', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
jakson tutargası kelimesinin tersten yazılışı ısagratut noskaj diziliminde gösterilir.