jakson tutargası veyâ kabuksal kısımsal tutarga

jakson tutargası veyâ kabuksal kısımsal tutarga Fr. Bravaisienne ou Bravais-jacksanienne (épilepsie), épilepsie jacksonienne ou Corticale partielle

jakson tutargası veyâ kabuksal kısımsal tutarga için benzer kelimeler


jakson tutargası veyâ kabuksal kısımsal tutarga, 47 karakter ile yazılır. Ayrıca, j harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'j', 'a', 'k', 's', 'o', 'n', ' ', 't', 'u', 't', 'a', 'r', 'g', 'a', 's', 'ı', ' ', 'v', 'e', 'y', 'â', ' ', 'k', 'a', 'b', 'u', 'k', 's', 'a', 'l', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 'm', 's', 'a', 'l', ' ', 't', 'u', 't', 'a', 'r', 'g', 'a', şeklindedir.
jakson tutargası veyâ kabuksal kısımsal tutarga kelimesinin tersten yazılışı agratut lasmısık laskubak âyev ısagratut noskaj diziliminde gösterilir.