kabuksal

kabuksal Osm. kışrî

(biyoloji)


kabuksal için benzer kelimeler


kabuksal, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'b', 'u', 'k', 's', 'a', 'l', şeklindedir.
kabuksal kelimesinin tersten yazılışı laskubak diziliminde gösterilir.