küçük tutarga

küçük tutarga Fr. Mal (petit)

küçük tutarga için benzer kelimeler


küçük tutarga, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'k', ' ', 't', 'u', 't', 'a', 'r', 'g', 'a', şeklindedir.
küçük tutarga kelimesinin tersten yazılışı agratut küçük diziliminde gösterilir.