küçük ısın, küçük kalori

küçük ısın, küçük kalori Fr. petite calorie, microthermie

(kimya)


küçük ısın, küçük kalori için benzer kelimeler


küçük ısın, küçük kalori, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'k', ' ', 'ı', 's', 'ı', 'n', ',', ' ', 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'k', ' ', 'k', 'a', 'l', 'o', 'r', 'i', şeklindedir.
küçük ısın, küçük kalori kelimesinin tersten yazılışı irolak küçük ,nısı küçük diziliminde gösterilir.