tutarga

tutarga

a. hlk. Sara.


tutarga Fr. Comitial (maladie)
tutarga

Sinir hastalıkları nöbeti.


tutarga

1.Yol, neden, elverişli durum. 2.Temelli ve düzenli durum, kararlılık : Aklımın tutargası yok.


tutarga

Pay : Benim şu tarlada dörtte bir tutargam var.


tutarga için benzer kelimeler


tutarga, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 't', 'a', 'r', 'g', 'a', şeklindedir.
tutarga kelimesinin tersten yazılışı agratut diziliminde gösterilir.