jaw yağı

jaw yağı İng. jaw oil

Siyah balığın, globicephalus melas, çenesinden elde edilen, hassas makineler için yağlayıcı bir yağ.


jaw yağı için benzer kelimeler


jaw yağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, j harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'j', 'a', 'w', ' ', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
jaw yağı kelimesinin tersten yazılışı ığay waj diziliminde gösterilir.