KIS ile başlayan kelimeler

KIS ile başlayan veya başında KIS olan kelimeler 459 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kıs aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kıs anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KIS ile başlayan kelimeler

25 harfli

kısa dönem maliyet eğrisi, kısa süreli güvence ödeği, kısıtsız dolaylı tahminci, kısıtsız mallar çizelgesi, kısmetini ayağıyla tepmek, kısmi ilgileşim katsayısı, kısmi integrasyon formülü

24 harfli

kısa başlı kurbağagiller, kısa parmaklı tarla kuşu, kısa-parmaklı tarla kuşu, kısımsal bademcik kesiti, kısımsal sürekli tutarga, kısıtlı tecim uygulaması, kısıtsız amaç fonksiyonu, kısmi aracılık yüklenimi, kısmi bağlaşım katsayısı, kısmi kendiyle ilgileşim, kısmi rezerv bankacılığı, kısmen doğrusal bağlaşım

23 harfli

kısa burunlu sığır biti, kısa dönem dalgalanması, kısa dönem sunum eğrisi, kısa gecikmeli patlatma, kısa kulaklı fil faresi, kısa-parmaklı tarlakuşu, kısaarası çiftuzun adım, kısmi denge çözümlemesi, kısa günün kârı az olur

22 harfli

kısa bağırsak sendromu, kısa yargılama yöntemi, kısabaşlıkurbağagiller, kısaltılmış ölçüştürme, kısımsal kasılımsızlık, kısmi basınçlar kanunu, kısmi karşılık sistemi

21 harfli

kısa gecikmeli kapçık, kısa kuyruk hastalığı, kısa süreli borçlanım, kısmi ayarlama modeli, kısmi kalıntı toplamı, kısmen doğrusal model

20 harfli

kısa kukla güldürüsü, kısa kuyruklu maymun, kısa ömürlü artıklar, kısa zamanlı çalışma, kısa-kuyruklu maymun, kısaltılmış dengelem, kısıtlanmış tahminci, kısmetine mâni olmak, kısmi doğrusal model, kısmi konvertibilite, kısrak gonadotropini, kısrak kuyruğugiller

19 harfli

kısa kafalı cücelik, kısa süreli yatırım, kısaarası uzun adım, kısaltılmış denetim, kısmi bölünmüş fark, kısmi denge analizi, kısmi fark denklemi, kısmi gırtlak felci, kısmi toplam süreci

18 harfli

kısa çiftuzun adım, kısa döngülü döneç, kısa odaklı mercek, kısa parmak atmaca, kısaltılabilir öğe, kısıt altına almak, kısmetini bağlamak, kısmi çevrilgenlik, kısmi ihtisaslaşma

17 harfli

kısa dönemli plan, kısa kıl sendromu, kısa vadeli kredi, kısaltılmış basım, kısaltma grupları, kısaltmalı kelime, kısaltmalı sözcük, kısık çok terimli, kısımlık -in hali, kısıtlı eniyileme, kısıtsız bağlaşım, kısmeti bağlanmak, kısmi devalüasyon, kısmi fonksiyonel, kısmi olabilirlik, kısmi sıralı küme

16 harfli

kısa kuyruklular, kısa süreli besi, kısa süreli borç, kısa süreli ödek, kısa vadeli borç, kısa vadeli plan, kısıltılı açınık, kısımlı tanımlık, kısıtlı iç dönme, kıskacında olmak, kıskançlık etmek, kıskandırabilmek, kısmeti kapanmak, kısmeti kesilmek, kısmi bağışıklık, kısmi korelasyon, kısmi uzmanlaşma

15 harfli

kısa görüşlülük, kısa günün kârı, kısabacak kiraz, kısaboynuzlular, kısalmış kelime, kısaltma kelime, kısaltma kuralı, kısaltma yasası, kısımlı yönetir, kısır meslekler, kısıtlayabilmek, kısıtlı yemleme, kıskandırabilme, kısmet beklemek, kısmeti açılmak, kısmi çarpımlar, kısmi ilgileşim, kısmi türevleme, kısaltıcı tanım

14 harfli

kısa boynuzlar, kısa kesik top, kısa ömürlülük, kısa uzun adım, kısayol çubuğu, kısık gönderim, kısıntı yapmak, kısırlaştırmak, kısıt sınaması, kısıtlayabilme, kısmete gelmek, kısmî bağlantı, kısmi muafiyet, kısmi sıralama, Kısrak (a And), kısrak kuyruğu, kıssadan hisse, kıstafanlanmak, kıstak abanığı

13 harfli

kısa benzetme, kısa boynuzlu, kısa dalgalar, kısa dilliler, kısa görürlük, kısa kemikler, kısa kuyruklu, kısa pantalon, kısa pozisyon, kısacıkmahmut, kısı kızarıgı, kısıcılı meme, kısıklı kırık, kısımlı sıfat, kısırgalanmak, kısırlaştırma, kısıtlı aracı, kıskaç gözlük, kıskanabilmek, kısmet kapısı, kısmi dönüşüm, ...

12 harfli

kısa eylemek, kısa görüşlü, kısa ikinlik, kısacamahmut, kısaltabilme, kısalttırmak, kısasa kısas, kısayol tuşu, kısık kalmak, kısımlı soru, kısıtsız mal, kısıtsız SSE, kıskaç kepçe, kıskanabilme, kıskandırmak, kıskı ölçeği, kısmet ağacı, kısmet olmak, kısmetsizlik, kısmıklanmak, kısmi basınç, ...

11 harfli

kısa açınık, kısa çeneli, kısa çevrim, kısa derece, kısa dingil, kısa ısıtma, kısa kafalı, kısa kesmek, kısa kütlez, kısa mesafe, kısa musluk, kısa ömürlü, kısa süreli, kısa süresi, kısa sürgün, kısa tanıtı, kısa tutmak, kısa ünlülü, kısa vadeli, kısa yoldan, kısa-uzantı, ...

10 harfli

kısa başlı, kısa çekim, kısa çizgi, kısa dalga, kısa devre, kısa dönem, kısa gelen, kısa görür, kısa kemer, kısa mesaj, kısa satış, kısa tekne, kısa uçara, kısa vuruş, kısa-devre, kısabilmek, kısakafalı, kısaltılma, kısaltmaca, kısaltmalı, kısarlamak, ...

9 harfli

kısa akım, kısa etek, kısa film, kısa hece, kısa oyun, kısa öykü, kısa ünlü, kısabilme, Kısacıklı, kısagelen, kısaleyin, kısaltmak, kısdırgaç, kısı kısı, kısımlama, kısıntılı, Kısırkaya, kısıtlama, kısıverme, kıskanmak, kıskılama, ...

8 harfli

kıs kıs!, kısa baş, kısa far, kısa fiş, kısa not, kısa ton, kısaayak, kısacası, kısağılı, kısalmak, kısaltım, kısaltış, kısaltma, kısarmak, kısdırma, kısıklık, kısıktaş, kısılmak, kısımlık, kısımsal, kısınmak, ...

7 harfli

kısa ad, kısacık, kısadan, Kısalar, kısalık, kısalış, kısalkı, kısalma, kısarak, kısayol, kısdiyh, kısıcak, kısıkça, Kısıklı, kısılım, kısılış, kısılma, kısımık, kısımuk, kısınık, kısınım, ...

6 harfli

kısaad, kısaca, kısağı, kısası, kısgeç, kısgıç, kısgıt, kısıra, kısıru, kıskaç, kıskal, kıskan, kıskar, kıskıç, kıskır, kıskıs, kıskıt, kısmaç, kısmak, kısman, kısmen, ...

5 harfli

kısaç, kısağ, kısak, kısas, kısat, kısca, kısdı, kıseç, kısga, kısgu, kısık, kısım, kısır, kısış, kısıt, kıska, kıskı, kısku, kıslı, kısma, kısmi, ...

4 harfli

kısa, kısı, kıst

3 harfli

kıs

Kelime Ara