kefen parası

kefen parası

a. Ölüm durumunda gerekli masrafların görülmesi için ayrılmış para.


kefen parası için benzer kelimeler


kefen parası, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'f', 'e', 'n', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kefen parası kelimesinin tersten yazılışı ısarap nefek diziliminde gösterilir.