kefine çağırmak

kefine çağırmak

< Ar. kefen: Kefene sarmak, kefenlemek


kefine çağırmak için benzer kelimeler


kefine çağırmak, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'f', 'i', 'n', 'e', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kefine çağırmak kelimesinin tersten yazılışı kamrığaç enifek diziliminde gösterilir.