kehan

kehan

Mısır tarlasına yapılan birinci çapa.


kehan

< Erm. kehan: Çâpalamak


kehan

< Erm. kehan: çapalama; yabancı otları ve fazla kökleri ayıklama. || kehan etmek: çapalamak; yabancı unsurları veya beğenmediği nesne ve kimseleri atmak, dışarı çıkarmak


kehan

Körpe sebzelerin topraklarını gevşetmek için kullanılan ucu çengelli araç. (*Gürün -Sivas)


kehân

Tarlayı yabancı otlardan temizleme, çapalama.


kehan için benzer kelimeler


kehan, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'a', 'n', şeklindedir.
kehan kelimesinin tersten yazılışı nahek diziliminde gösterilir.