kehan etmek

kehan etmek

Sebze ve ekinin içindeki yabancı otları temizlemek.


kehan etmek

Tarla, bahçe ve bostandaki yabancı otları ayıklamak.


kehan etmek için benzer kelimeler


kehan etmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'a', 'n', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
kehan etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte nahek diziliminde gösterilir.