dulup etmek, (tulup etmek)

dulup etmek, (tulup etmek)

Çile haline getirmek, kelep yapmak


dulup etmek, (tulup etmek) için benzer kelimeler


dulup etmek, (tulup etmek), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'l', 'u', 'p', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'u', 'l', 'u', 'p', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
dulup etmek, (tulup etmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemte pulut( ,kemte pulud diziliminde gösterilir.