tulup

tulup, -bu

a. hlk. Atılmış, eğrilmeye hazırlanmış, top biçiminde yün veya pamuk.


tulup

Şakak.


tulup

1.Atılmış, eğirilmeye hazırlanmış, top biçiminde yün ya da pamuk. 2.Pamuk. 3.Çekirdekli pamuk.


tulup

Kürk : Gışın tulup adama keyif verir.


tulup

Eğrilecek duruma getirilmiş tiftik topu.


tulup

Davar kırkma aracı. (Akbaş *Güdül -Ankara)


tulup

bk. dulp.


tulup için benzer kelimeler


tulup, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 'l', 'u', 'p', şeklindedir.
tulup kelimesinin tersten yazılışı pulut diziliminde gösterilir.