kehribar

kehribar Far. kehrub¥

a. 1. Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan, kılkapan: “Önümdeki kutuda elmas, akik, zümrüt, necef, sedef, kehribar vesaire gibi yüz kadar küçük küçük taşlar vardı.” -Ö. Seyfettin. 2. sf. Bu reçineden yapılmış: “İki aydır kayıp sarı kehribar tespihini görünce sevindi.” -N. Cumalı.


kehribar İng. amber, electrum, succinum

Sertliği 1,5-3, yoğunluğu 0,97-1,126 g/mL, yumuşama sıcaklığı 330 °C’den yüksek olan, süs eşyası yapımında kullanılan, açık-sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılan ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş bir reçine, samankapan. Değerli taş olarak kullanılır. Baltık sahillerinde (saknit) ve Kanada'da (çenavinit) bulunur. Yapay kehribar fenol-formaldehid katranlarından yapılır.


kehribar İng. Amber

Taşıllaşmış bir çeşit bitkisel reçine.


kehribar için benzer kelimeler


kehribar, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'r', 'i', 'b', 'a', 'r', şeklindedir.
kehribar kelimesinin tersten yazılışı rabirhek diziliminde gösterilir.