kehribar balı

kehribar balı

a. Sarı ve saydam bal.


kehribar balı için benzer kelimeler


kehribar balı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'r', 'i', 'b', 'a', 'r', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
kehribar balı kelimesinin tersten yazılışı ılab rabirhek diziliminde gösterilir.