kel buğday

kel buğday

Bir cins buğday.


kel buğday için benzer kelimeler


kel buğday, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', ' ', 'b', 'u', 'ğ', 'd', 'a', 'y', şeklindedir.
kel buğday kelimesinin tersten yazılışı yadğub lek diziliminde gösterilir.