kel camuş

kel camuş

Erkek manda.


kel camuş için benzer kelimeler


kel camuş, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', ' ', 'c', 'a', 'm', 'u', 'ş', şeklindedir.
kel camuş kelimesinin tersten yazılışı şumac lek diziliminde gösterilir.