kel turna balığıgiller

kel turna balığıgiller İng. bowfins

Balıklar (Pisces) sınıfının, yuvarlak pullular (Cycloganoidea) takımından, çoğu fosilleşmiş, kel turna balığı (Amiatus calvus) türü halâ yaşayan bir familya.


kel turna balığıgiller Lat. Amiidae

Kel turna balıkları (Amiiformes) takımından, çoğu fosilleşmiş bir familya.


kel turna balığıgiller için benzer kelimeler


kel turna balığıgiller, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', ' ', 't', 'u', 'r', 'n', 'a', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
kel turna balığıgiller kelimesinin tersten yazılışı relligığılab anrut lek diziliminde gösterilir.